Wszystkim Tatusiom z okazji ich święta
  życzymy         
samych szczęśliwych dni.

 

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE 
I CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA