LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” organ prowadzący szkołę otrzymał od państwa wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania do wykorzystywania na zajęciach edukacyjnych oraz na lekcjach dodatkowych.

Wszystkie zakupione materiały będą wykorzystywane na zajęciach w klasach od pierwszej do ósmej. Przy takim bogactwie i różnorodności zakupionych pomocy, praktycznie każdy nauczyciel będzie mógł je wykorzystywać na swoich lekcjach oraz na dodatkowych zajęciach dla uczniów z robotyki, konstruowania, programowania, elektroniki, techniki, fizyki tak aby jeszcze efektywniej wykorzystywać zakupiony sprzęt.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi nasi uczniowie  będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności: sprawności manualne i techniczne, umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia, myślenia matematycznego, technicznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej.

Klasa 8 podczas zajęć zapoznała się z działaniem stacji lutowniczej konstruując i lutując proste obwody elektroniczne. Uczniowie wykorzystali dodatkowe funkcje stacji lutowniczej „dysze gorącego powietrza” do rozpuszczania i zgrzewania różnych przedmiotów oraz sprzęt nagłaśniający. Oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności cały zespół bardzo się zintegrował , panowała miła atmosfera.

Wojciech Krupa