Rekrutacja

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 1 marca do 30 marca 2023 roku od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2023 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów. do 10 kwietnia 2023 roku do 08 maja 2023 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 13 kwietnia 2023 roku do 12 maja 2023 roku
4. W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 20 kwietnia 2023 roku do 16 maja 2023 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 25 kwietnia 2023 roku do 23 maja 2023 roku

Deklaracja-o-kontunuowaniu-wychowania-przedszkolnego

Karta-zgloszenia-do-oddzialu-przedszkolnego

Karta zapisu do O