Szlakiem Hubala

W dniu 6.05.2023r. gościliśmy w naszej szkole w Przydworzycach
Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Celem ich było poznanie i upamiętnienie miejsc związanych z patronem naszej szkoły
mjr. Henrykiem Dobrzańskim ps. Hubal. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu, którego autorem jest pan Jacek Lombarski, dziennikarz, popularyzator wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim, absolwent wydziału dziennikarstwa UW, autor wielu publikacji poświęconych „Hubalowi”. Towarzyszyła temu wystawa zdjęć, na których utrwalone zostały miejsca związane z działalnością legendarnego dowódcy i jego oddziału.

Swoją obecnością zaszczycili nas: była pani dyr. Elżbieta Kapusta, pan leśniczy Krzysztof Kapusta oraz pan Zdzisław Łukasik – leśniczy z Nadleśnictwa Dobieszyn.
Uczestnicy Koła PTTK pod przewodnictwem pani Agaty Cwyl przeszli pieszo do Kłody,
gdzie w 1939r. miał przeprawić się przez Wisłę oddział Hubala. Potem powędrowali pieszo duktem leśnym do Chodkowa oraz Łaszówki, gdzie zapalono znicze, wręczono dyplomy, podziękowania oraz odznaki krajoznawcze, popularyzujące walory krajoznawcze Polski i zachęcające do ich systematycznego poznawania.
Szczególne podziękowania od prezesa Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim pani Agnieszki Królikowskiej otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej
w Przydworzycach pani Małgorzata Wojtak za pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia.
Dyrektor szkoły podziękowała za udostępnienie wystawy dla społeczności szkolnej i lokalnej . Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć wystawę w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańska „Hubala” w Przydworzycach w dniach 8-9. 05.2023r.

Patrycja Pytlarczyk