Szkolny Konkurs Ortograficzny

 Szkolny  Konkurs Ortograficzny

,, Dyktando o pióro dyrektora szkoły”

4  maja 2023 roku w  Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach ” odbył się IX Szkolny Konkurs Ortograficzny ,, Dyktando o pióro dyrektora szkoły”. Konkurs ortograficzny składał się z dwóch etapów. W I etapie  udział wzięli wszyscy uczniowie klas IV,V,VI, VIII szkoły podstawowej.

Do drugiego etapu przeszło 12 uczniów, po trzech z każdej klasy, którzy rywalizowali  o miano mistrza ortografii. Konkurs miał na celu:  sprawdzenie znajomości zasad ortografii oraz  wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów poprzez dostarczenie im możliwości wykazania się wiadomościami  i umiejętnościami z zakresu ortografii.  Uczniowie pisali dyktando sprawdzające umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym. Prace uczestników konkursu były oceniane przez Komisję Konkursową, składającą się z dyrektora szkoły pani Małgorzaty Wojtak, polonisty pani Marzeny Kucińskiej i  pani Marianny Wychockiej  organizującej konkurs.  Laureatami II etapu konkursu zostali: Amelia Kalinowska –  klasa VIII, Michał Kadrowski – klasa VIII,  Patrycja Ośka – klasa VI. Gratulujemy uczniom  i życzymy dalszych sukcesów !

Marianna Wychocka