Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach  otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych, na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzięki pozyskanemu wsparciu dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach zakupione zostaną nowości wydawnicze dostosowane do ich wieku. Część wsparcia zostanie przeznaczona na zakup książek będących nagrodami dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt realizacji zadania dla placówki wychowania przedszkolnego to 3125 zł, w tym:

  • kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 2500 zł ,
  • wkład własny organu prowadzącego to 625 zł.