BEZPIECZNE WAKACJE

17.06.2024 w naszej szkole odbyły się spotkania z Panią Policjantką na temat bezpiecznych wakacji. Celem prelekcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci. Omówione zostały podstawowe zasady pobytu nad wodą, w czasie zabaw w domu, na podwórku oraz w czasie prac rolniczych. Utrwalone zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas kontaktu z nieznajomymi osobami i zwierzętami. Na koniec wszyscy mogli obejrzeć policyjny samochód i sprawdzić jego funkcje. Bardzo dziękujemy za cenną lekcję.