LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW

Szanowni rodzice,

Nauczyciele w ramach swojej pracy troszczą się o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia pozalekcyjne, dokształcają się, żeby skutecznie edukować dzieci. Wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci do udziału w życiu społecznym. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem i pomocą.
Dziś wiele osób podważa godność zawodu nauczyciela. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o godność, jakość edukacji.
W referendum przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Przydworzycach w dniach 14–19.03.2019r. za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 66,6% pracowników biorących udział w głosowaniu.
Strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia 2019r. wiąże się z trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci. Od dnia rozpoczęcia strajku szkoła nie będzie w stanie zapewnić uczniom opieki. Strajkujący pracownicy nie podejmą pracy.
Bardzo proszę o zrozumienie sytuacji i zaplanowanie właściwej opieki nad swoimi dziećmi w przypadku ewentualnego strajku.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Wojtak