Informacja dla rodziców

Dnia 24 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Przydworzycach rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne – wszystkie zajęcia lekcyjne odbędą się zgodnie z planem nauczania.

Małgorzata Wojtak
Dyrektor SP w Przydworzycach