Szkolny konkurs ortograficzny „Dyktando o pióro dyrektora szkoły”

W dniu 14.05.2019r. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach odbył się szkolny konkurs ortograficzny „Dyktando o pióro dyrektora szkoły” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.
Konkurs ortograficzny składał się z dwóch etapów. W I etapie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły. Uczniowie pisali dyktando sprawdzające umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 – tu uczniów po trzech z klasy IV, V, VI, VII, VIII, którzy rywalizowali o miano mistrza ortografii.
Laureatami II etapu konkursu zostali:
1. Paulina Ośka – klasa VIII
2. Kinga Pomarańska – klasa V
3. Jakub Kościelnik – klasa VI
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz za I miejsce laureat otrzymał dodatkowo pióro.

Skład komisji:
Przewodniczący:
– Marianna Wychocka
Członkowie:
– Marzena Kucińska
– Małgorzata Wojtak

Marianna Wychocka