Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne „Złość daje w kość”

24 maja 2019 roku na terenie naszej placówki odbyły się warsztaty profilaktyczno – edukacyjne, które poprowadziła Pani psycholog z firmy CENTRUM KONCEPT. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII. Celem warsztatów było wypracowanie u uczniów postawy wolnej od agresji, jak również pozytywnych relacji między rówieśnikami. Uczniowie uczyli się jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej

nadmiernie uległych. Na warsztatach uczniowie poznali metody relaksacji oraz radzenia sobie z frustracją i negatywnymi emocjami.

Bożena Witkowska