Podziękowanie

 

SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
SPONSOROM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM, UCZNIOM, PRACOWNIKOM OBSŁUGI
ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE I WKŁAD PRACY
WŁOŻONY W PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA SZKOŁY.

Małgorzata Wojtak
Dyrektor Szkoły