Święto Szkoły oraz ślubowanie klasy I

W poniedziałek 21 października w Szkoła Podstawowa w Przydworzycach świętowała 15 rocznicę nadania imienia majr. H. Dobrzańskiego ,,Hubala”. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście – władze samorządowe,

przedstawiciel Kuratorium Oświaty pani Wizytator Katarzyna Szymańska, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji noszących imię ,,Hubala”, wojskowi, leśnicy, przyjaciele szkoły oraz rodzice i uczniowie. O godz. 9 tradycyjnie odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie, którą celebrował Ks. Szczepan Iskra w asyście pocztów sztandarowych szkół, Urzędu Gminy Magnuszew,25 Batalionu Dowodzenia z Tomaszowa Mazowieckiego a następnie zapalono znicze i złożono kwiaty przy pomniku upamiętniającym pierwszą potyczkę ,,Hubala” w Chodkowie. O godz. 11 cała szkoła oraz zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez panią Marzenę Kucińską. Tą niezwykłą lekcją patriotyzmu młodzież wykazała nie tylko swą wrażliwość ale przede wszystkim przekazała głęboką refleksję na temat II wojny światowej. Niezwykłą atmosferę podkreślała wspaniała scenografia oraz brzmienie żołnierskich pieśni, które uzupełniały patriotyczną poezję. Całą ceremonię poprowadziła pani Bożena Witkowska.
Tego dnia swoje święto mieli również uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią panią Jolantą Witkowską. To właśnie wtedy złożyli oni uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie recytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenkę. Po części artystycznej złożyli ślubowanie. Obiecali kochać ojczyznę i dbać o dobre imię szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Małgorzata Wojtak. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy i legitymacje oraz pamiątki ufundowane przez Wójta Gminy Magnuszew pana Marka Drapałę jak również od rodziców i kolegów z Samorządu Uczniowskiego. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów.
Była to piękna lekcja patriotyzmu, która na długo pozostanie w naszych sercach.

Jolanta Witkowska