Dzień Edukacji Narodowej

14 październik – Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy pracownicy szkoły obchodzą swoje święto. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Marzeny Kucińskiej

przygotowali krótki apel, na którym podziękowali osobom związanym z oświatą za ich niełatwą pracę. Po części oficjalnej nauczyciele i pracownicy obsługi zostali obdarowani słodkim upominkiem. Po zakończonym występie życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Pomarańska. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Wojtak, która złożyła podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę oraz uczniom i rodzicom za pamięć.

Samorząd Uczniowski