Szkoła Pamięta

W październiku nasza szkoła przyłączyła się do akcji MEN ,,Szkoła Pamięta”.
Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Jak powiedział Minister Edukacji Narodowej – ,, Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń
-80 –rocznicy wybuchu II –wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych , którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.”, my również dołączyliśmy do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii.
W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły odwiedzili miejsce pamięci związane z Naszym Patronem Szkoły mjr. Henrykiem Dobrzańskim ,,Hubalem”, który 1 października 1939r. stoczył potyczkę
z Niemcami w okolicach Woli Chodkowskiej. Na pamiątkę ufundowano Pomnik kamień – coroczne miejsce spotkań naszej szkoły. Przy pomniku w Chodkowie złożono kwiaty, zapalono znicze. Uporządkowano również mogiłę poległych żołnierzy z oddziału ,, Hubala” na Łaszówce.
Pamiętamy o tych, którzy walczyli o Naszą wolność.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Wojtak