Spotkanie opłatkowe

W dniu 20 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Przydworzycach miało miejsce spotkanie opłatkowe. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny

pt. „ To, co najważniejsze” pod kierunkiem p. Marzeny Kucińskiej i p. Stanisława Gronka.
Po części artystycznej p. dyrektor Małgorzata Wojtak złożyła wszystkim życzenia świąteczne a następnie wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Czas upłynął w miłej i rodzinnej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie sali gimnastycznej do spotkania.

Stanisław Gronek