Rekrutacja do projektu „Umiem mogę i chcę więcej”

Dyrektor SP w Przydworzycach prosi o dostarczenie dokumentów związanych z projektem
„Umiem, mogę i chcę więcej” do poniedziałku tj .16. 03 .2020 r.