Rekrutacja

Ważne informacje

Z uwagi na bezpieczeństwo od dnia 16 marca wszystkie szkoły i placówki oświatowe zostały zamknięte.
Rekrutacja do naszych oddziałów przeszklonych i klas I nadal trwa.

Kartę zapisu dziecka należy pobrać tu ->  http://przydworzyce.net/?page_id=27
Wypełniony wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy szkoły psp@przydworzyce.net do dnia 31 marca 2020r.