Komunikat o wynikach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach
informuje, o wynikach postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021.

Komisja Rekrutacyjna postanawia,
że na 
rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej
oraz dwóch oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte
wszystkie zgłoszone dzieci.