80 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA NASZEJ SZKOŁY

„Munduru nie zdejmę, broni nie złożę …”
takie słowa towarzyszyły mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” do 30.04.1940r. – w tym dniu zginął w zagajniku koło Anielina niedaleko Opoczna.
Dziś mija 80 rocznica śmierci tego wielkiego patrioty i żołnierza, który pozostał wierny Ojczyźnie.
Pamiętając o rocznicy śmierci patrona naszej szkoły, pani dyrektor Małgorzata Wojtak w imieniu społeczności szkolnej zapaliła znicz przy pomniku w Chodkowie.
Cześć Jego Pamięci .