INFORMACJA WÓJTA W SPRAWIE PONOWNEGO URUCHOMIENIA PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE MAGNUSZEW