Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywności uczniów klas 4-8 w szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób informacje będą pomocne w planowaniu naszej dalszej pracy. Ankiety można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.
Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Treść ankiety:
ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI