Ankieta

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej z klas 4-8. Anonimową ankietę można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.

Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Zespół ds. diagnozy

Drodzy Uczniowie!
Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Ankieta jest anonimowa –wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy.

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS  4-8

Szanowni Rodzice!

Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Opinie Państwa pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL 4-8

Szanowni Nauczyciele!
Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI