Konsultacje

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!
Informuję, że od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. w szkole zapewnia się konsultacje dla uczniów klas VIII z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.
Natomiast od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wszystkim uczniom.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
Terminy konsultacji kl. VIII zgodnie z harmonogramem przesłanym przez wychowawcę .
Pozostali uczniowie zgłaszają chęć konsultacji do wychowawcy klasy, celem ustalenia terminu.

Małgorzata Wojtak