APEL DO UCZNIÓW I RODZICÓW

Drodzy uczniowie, rodzice !

Proszę o systematyczną realizację obowiązku szkolnego z każdego przedmiotu nauczania
w klasach 4-8 oraz ze wszystkich edukacji w klasach I-III  podczas zdalnego nauczania.

Na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania czy dziecko  systematycznie przesyła prace do nauczyciela,
a nie ograniczania się jedynie do zgłaszania codziennej gotowości ucznia do pracy.

                                                                                            Małgorzata Wojtak
Dyrektor Szkoły