Informacja

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 16 do 18 czerwca br. w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty.
W tych dniach szkoła i przedszkole nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z uczniami w formie kształcenia na odległość