Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni rodzice, drogie dzieci

Uprzejmie informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole
odbędzie się w dniu 26 czerwca (piątek).

W tym dniu, będzie możliwość odebrania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna podjęli decyzje, że w tym roku szkolnym w związku z pandemią COVID-19 , dla bezpieczeństwa nauczycieli, rodziców i uczniów świadectwa, nagrody i stypendia będą odbierane ze szkoły przez rodziców (bez uczniów),
tylko uczniowie klasy VIII i uczniowie ze stypendium szkolnym odbierają osobiście,
ponieważ muszą dokonać podpisu odebrania  

 w godzinach:

Klasa I- godz. 10.00

Klasa II- godz. 10.20

Klasa III- godz.10.40

Klasa V- godz.11.00

Klasa VI – godz. 11.20

Klasa VII- godz. 11.40

Klasa VIII – godz.12.00

Jeżeli ktoś z rodziców nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu wyznaczonym,  będzie miał możliwość to zrobić w dniu

01 lipca  w godz. 9.00-16.00.

 

Rodzice dzieci (bez dzieci) z oddziałów przedszkolnych odbierają dyplomy oraz pozostawione rzeczy dzieci w dniu 25 czerwca

Oddział przedszkolny 3,4,5 latków od godz. 16.00 do 17.00

Oddział 6 latków od godz. 17.00 do godz.18.00

Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP w Przydworzycach