Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Zwracam się z prośbą do Rodziców i ich dzieci o zapoznanie się z
Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.

Procedura COVID-19 w Szkole Podstawowej w Przydworzycach

Dyrektor SP w Przydworzycach
Małgorzata Wojtak