Nauczanie zdalne

DRODZY  NAUCZYCIELE,  UCZNIOWIE, RODZICE!

Oddziały przedszkolne i klasy I-III od poniedziałku 26.10.2020r. będą funkcjonowały bez zmian , zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Bez zmian funkcjonuje dowożenie i dożywianie dla dzieci z  oddziałów przedszkolnych
i klas I-III.

W systemie stacjonarnym funkcjonuje biblioteka szkolna oraz organizowane są zajęcia świetlicowe.

W godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci poniżej 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje : kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność  lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie z domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole ( z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26.10.2020r. będą realizować podstawę programową zdalnie na zasadach jakie obowiązywały podczas nauczania zdalnego.

Realizacja podstawy programowej  zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Na stronie szkoły w zakładce  zdalne nauczanie uczniowie otrzymają materiały do samodzielnej pracy , tematykę lekcji oraz pozostałe informacje.

Kontakt z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną i dostępne komunikatory.

Potwierdzeniem obecności na zajęciach będzie przesłanie wskazanych ćwiczeń i prac zrealizowanego tematu lekcji  do wykonania w domu.

W kolejnych dniach będą podawane szczegółowe informacje, które należy śledzić na stronie szkoły.

Dyrektor SP w Przydworzycach

Małgorzata Wojtak