Ważna informacja!

 

 

Przypominamy, iż potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest łączenie się online w czasie rzeczywistym z nauczycielem przedmiotu oraz przesłanie wskazanych ćwiczeń do pracy samodzielnej z danego tematu.