Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 12 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Tego dnia Samorząd Uczniowski przygotował krótkie przedstawienie, w którym uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud wkładany w pracę. Po części oficjalnej osoby związane z oświatą otrzymały bombonierki i kwiaty. Później została przedstawiona część mniej oficjalna, w której to uczniowie śpiewali piosenki na znane melodie, ale ze zmienionymi słowami. W ten sposób można było posłuchać o wszystkich nauczycielach i przedmiotach oczami uczniów.


Na koniec Pani Dyrektor Małgorzata Wojtak podziękowała p. Marzenie Kucińskiej i uczniom za przygotowanie akademii oraz złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a także wręczyła Nagrody Dyrektora.

Samorząd Uczniowski