ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 KWIETNIA 2021R. NAUKA HYBRYDOWA KLASY I- III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 KWIETNIA 2021R. 

NAUKA HYBRYDOWA KLASY I- III 

 

Szanowni Państwo 

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń sanitarnych od dnia
26 kwietnia 2021r. na terenie województwa mazowieckiego, przekazuję informację o funkcjonowaniu w tym okresie naszej placówki. 

Od poniedziałku 26 kwietnia  br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym (tzn. naprzemiennie), a dzieci i młodzież ze starszych klas (IV-VIII) nadal będą się uczyć zdalnie. 

Od 26 kwietnia do 2 maja br. 

klasa II-IIIbędzie realizować naukę stacjonarną (według dotychczasowego planu zajęć).
Opieka świetlicowa zostaje bez zmian,  dowożenie według harmonogramu na stronie szkoły.
Uczniowie mogą korzystać z posiłku w szkole. 

Uczniowie klas I realizują naukę zdalną według planu na platformie TEAMS. 

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla klas II-III  w okresie 26 kwietnia– 2 maja br. prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa. 

 

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły 

nauka hybrydowa od 26.04.21r.1