TYDZIEŃ IV

08.04.2020
KL. VI matemat. 08.04.20 (1)
j.polski kl 6
religia kl6
j.angielski kl6
W-F kl.V-VI 8.04. (1)
07.04.2020
zaj. świetlicowe muzyka
KL.VI matemat. 07.04.20 (1)
historia kl6
w-f V-VI 7.04. (1)
j.polski i plastyka

06.04.2020
geografia 6
j. polski
matematyka
technika
j. angielski
zaj. świetlicowe

TYDZIEŃ III

03.04.2020

KL. VI BIOLOGIA)
godz.wych
W-F 5,6 3.04.
Historia
Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja /proszę nauczyć się tematu z podręcznika str. 184-187/ i zrobić ćwiczeniówkę z tego tematu
Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus . Bardzo proszę o uważne przeczytanie tematu 57. Droga Krzyżowa ofiarą miłości i uzupełnienie w zeszycie ćwiczeń zadań do tej katechezy , które będą poddane ocenie . W tym trudnym czasie dla wszystkich polecajmy naszą Ojczyznę Bogu za pośrednictwem św, Jana Pawła II / w 15 rocznicę śmierci /odmawiając Koronkę do Miłosierdzia

02.04.2020

W-F V-VI
Informatyka
 Matematyka
 J.polski
zaj. świetlicowe
j.angielski
2.04.20r. (czwartek)
Topic: Spotkajmy się o szóstej. Czas Present Continuous.
Utrwal słówka z działu 7. 2 strona 103. Wykonaj kartę pracy strona 61 ( bez ćwiczenia4, 5 i 6) , zrób zdjęcie i prześlij do oceny na moją pocztę. Posłuchaj płyty numer 3.29 str.96( podręcznik- drugi raz). Słuchanie odnotuj w zeszycie, a rodzic niech podpisze.

01.04.2020

j. polski 01.04

 Matem.01.04.20 (1)

WF kl.V-VI

j.angielski 01.04

Religia
Proszę uważnie przeczytać z podręcznika temat 56 i uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadań dotyczących tego tematu katechezy , które będą poddane ocenie . W tym ciężkim dla wszystkich czasie módlmy się codziennie odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego

31.03.2020

Matematyka
Kl. VI Matemat. 31.03.20

Plastyka
plastyka kl 5,6,7

Muzyka
muzyka 31 III 2020 r. klasa 6 (1)

J. polski
j.polski kl6 31

Historia
historia kl6

Zaj. świetlicowe
zaj świetlicowe 31

W-f
Kl ….5i6

30.03.2020

Technika
technika 30,03 (3)

Matematyka
matematyka kl.VI 30.03.20 (1)

J.angielski
j. angielski

J. polski
j. polski kl6

Geografia
geografia kl6

zaj świetlicowe 30

TYDZIEŃ II

27.03.2020

G. wychowawcza
godz wych kl 5 i 6

Historia
Ostatnia wolna elekcja – czytamy i uczymy się o elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego pierwszych reformach /podręcznik str. 176-177/.

Biologia
Biologia KL. VI piątek – 27.03.20 (1)

Religia do 10.04.2020 (zeszyt ćw. podlega ocenie)
Realizujemy tematy od 56 do 58
Dodatkowo codzienna modlitwa /koronka do Miłosierdzia Bożego

26.03.2020

Matematyka

Kl. VI mat. czwartek 26.03.20

J.polski
j.polski kl6

J. angielski
j. angielski kl6

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Wejdź na stronę , wybierz dyktanda klasy IV- VI, zrób dyktando ,, Zwiastuny wiosny” Zapisz liczbę punktów. Zapisz z tyłu zeszytu język angielski i podpis rodzica.https://www.dyktanda.net/ortografia-35.php

Informatyka
Temat 20 : Orzeł czy reszka?
Proszę zapoznać się z materiałem nauczania na stronie 89-91 – podręcznik informatyka.
Wykonać ćwiczenia krok po kroku z podręcznika:
1. Jak losować w arkuszu
2. Obejrzyj wyniki
• Przygotuj tabelę losowań, posługując się opisem zamieszczonym na s. 89–90 podręcznika. Tabela powinna zawierać wynik przynajmniej 300 losowań.
• Zastosuj funkcję LOS.ZAKR(0,1)
• Używając klawisza F9, przeprowadzisz wielokrotne losowania.
• Przygotuj dodatkową tabelę zliczającą częstości wystąpień.
• Zastosuj funkcję LICZ.JEŻELI.
Pomoc może być Ci potrzebna przy zaznaczaniu obszaru działania funkcji. Jest on obszerny i operacje myszą na tak dużym polu mogą być na początku trudne. Warto przypomnieć o sposobie zaznaczenia dużego obszaru, za pomocą kliknięcia pierwszej i ostatniej komórki z przytrzymanym klawiszem Shift.
• Sporządź wykres kolumnowy dla obliczonych wyników- przeanalizuj wykres.
Czy częściej wyrzucasz orła czy reszkę?
Zapisz projekt pod nazwą orzeł czy reszka. Proszę przesłać do nauczyciela tabelę i wykres.

 

25.03.2020

Religia
Papież Franciszek prosi wszystkich chrześcijan, niezależnie od istniejących podziałów do odmówienia o godz.12.00, 25 marca modlitwy „Ojcze nasz” Zjednoczmy się razem w tej trudnej chwili.

J.angielski

Dziś będziecie pracować z zeszytem ćwiczeń i książką . Nauczcie się słówek z działu 7.1.strona 103.Postarajcie się zrobić poprawnie ćwiczenie 2 strona 58 oraz 7 strona 59 i przygotujcie je do sprawdzenia po powrocie do szkoły. Utrwalcie czasowniki w czasie przeszłym. Do zeszytu zapiszcie ćwiczenie 5 strona 59.

Matematyka

Dzisiaj będziemy realizować temat „ Pole trapezu”. Przesyłam Wam adres strony, gdzie znajdziecie odpowiedni materiał : https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s
Od dzisiaj należy systematycznie wpisywać podany przeze mnie temat do zeszytu przedmiotowego z dzisiejsza datą. Jako pracę domową zadaję zadanie 4 strona 36 i zadanie 6 strona 38 z zeszytu ćwiczeń. Obiecuję że sprawdzę po powrocie do szkoły. Pracujcie systematycznie , a wtedy nie będziecie mieli zaległości. Życzę powodzenia.

 

24.03.2020

Muzyka
Temat: Eksperymenty kompozytorów XX wieku.
(zapisz datę i temat do zeszytu nutowego twoja praca podlega ocenie)
Podręcznik: str. 90 – 93
Zrób krótką notatkę, w której wyjaśnisz znaczenie pojęć: aleatoryzm, sonoryzm i muzyka konkretna
Posłuchaj utworu: ”Ofiarom Hiroszimy – Tren” K. Pendereckiego i postaraj się odpowiedzieć na pytanie:
Jaką rolę odgrywają w nim brzmienie i dynamika? https://www.youtube.com/watch?v=O_bZOu56Ua0

Technika
Temat: Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych.
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 228 i zapoznać się z zasadami bezpiecznego posługiwania się tymi urządzeniami.
Wykonać ćwiczenie 5.1 str.228 z podręcznika i zapisać w zeszycie przedmiotowym,
można napisać na komputerze i przesłać do nauczyciela.

Matematyka
Drogi szóstoklasisto. Ponownie wejdź na znaną ci z poprzedniego tygodnia stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. Wybierz kolejno – zdalne lekcje- klasę 6-plan lekcji 23-27.03.2020, przedmioty, matematykę, lekcję 6 „ Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości”.( taki sam temat zapisz do zeszytu z dzisiejszą datą).Otwieraj kolejno to co znajduje się po tematem i ucz się. W miarę swoich możliwości wykonaj kilka ćwiczeń on-line. Praca w zeszycie ćwiczeń zadana będzie pod koniec tygodnia, ze względu na inny układ treści. Pozdrawiam

Historia
Opisz osiągnięcia pierwszej połowy XVIII wieku i próby reform /w 100 słowach/, pracę proszę przesłać e-mailem. /podręcznik str. 174-175/.

 

Geografia
Temat: Przemysł i usługi we Francji.
Proszę zapoznajcie się z treścią w podręczniku str.106-111. Następnie odpowiedzcie na pytanie 1 str111 podręcznik.
Pomocne linki
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
ebooki.nowaera.pl Można sie zarejestrować za pomocą Konta Moja Nowa Era
Kontaktujcie się ze mną drogą elektroniczną w przypadku wątpliwości lub trudności
Powodzenia!!!

J. polski
Drodzy uczniowie przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. Ta sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale wierzę, że damy wspólnie radę i wykorzystamy ten czas na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również nowych umiejętności. Wykorzystajcie go dobrze. W razie wątpliwości możecie pisać do mnie na grupie lub mailowo.

j.polski na 23,24,25.03.2020

Powodzenia Marzena Kucińska

 

Matematyka

Matematyka klasa VI – 23.03

J. angielski

Poniedziałek 23.03.20r.
Dziś będziecie pracować zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. Dzisiaj kończycie dział 6. Utrwalacie słówka , uzupełnijcie ćwiczenia w ćwiczeniówce. Wykonajcie ćwiczenie 3 strona 92 i 5 strona 93. Wykonajcie test na stronie 56 (Ćwiczeniówka), zróbcie zdjęcie i prześlijcie na moją pocztę.( Tylko test).

Plastyka
Proszę o wykonanie 2 świątecznych kartek z materiałów dostępnych w domu . Kartki mogą być wykonane w różnych technikach, ale z zachowaniem szczególnej staranności. Prace proszę zachować do oceny.

W-F
w-f klasa 5 i 6

TYDZIEŃ I

Muzyka 17.03.2020

Temat: Jak powstaje muzyka – powtórzenie materiału.
(zapisz datę i temat do zeszytu nutowego twoja praca podlega ocenie)
Podręcznik: str. 80 – 87
Na podstawie tekstu z podręcznika oraz słowniczka muzycznego str. 128 – 130 opisz znaczenie terminów muzycznych: rytm, melodia, tempo, dynamika, artykulacja, barwa dźwięku i harmonia
Posłuchaj piosenki: „Wiosna – ach, to ty” https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc

20.03.2020Zajęcia świetlicowe

tydzień I
Załóż album dotyczący kwiatów wiosennych bądź ptaków, które powracają na wiosnę (uwzględnij krótkie opisy).

tydzień II
Wykonaj mały album o zwierzętach domowych (opis, zdjęcia).

Historia

Uzupełnij kartę pracy związaną z wojną północną czasów saskich /schemat karty przerysuj do zeszytu/

schemat klasa 6

19.03.2020

W-f

WF-zalecenia (1)

Technika 

Temat: Regulacje stosowane w rządzeniach technicznych.

Kontynuacja tematu z podręcznika str.220-223
Celem utrwalenia zdobytych wiadomości z ostatnich lekcji techniki proszę przeczytać temat , i wykonać Ćwiczenie 2 str. 223 / podręcznik
Narysuj schemat blokowy żelazka i odkurzacza w zeszycie przedmiotowym.
Pozdrawiam!

J.angielski

Dziś pierwsza lekcja on-line. W tym celu wejdźcie na stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje.
W planie lekcji dla szkoły podstawowej wybierzcie swoją  klasę, następnie przedmioty, a potem język angielski. Każdy temat będziecie realizować we wskazanym dniu.
Lekcja 1. Środa 18.III 2020r.
Continents: Africa and Europe. Materiał dodatkowy. Przeczytajcie podane teksty. Materiał do zajęć 1.Zapiszcie w zeszycie atrakcje w Afryce( NR 15)
Lekcja 2. Czwartek 19.III .2020r.
Materiał dodatkowy 2. Napiszcie do zeszytu informacje na temat największego i najmniejszego państwa(4,5).
Marianna Wychocka

 

Historia 

1. Przygotowujemy się do projektu „Królowie elekcyjni”. Proszę szukać w dostępnych Wam źródłach /lub w tych, które dostaliście/ ciekawostek na temat przydzielonego króla.

Geografia

Podsumowanie wiadomości z działu 3 Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 62-63

J. angielski

Praca według wcześniejszych ustaleń telefonicznych. Dodatkowo praca w repetytorium ustalona na lekcji z uczniami.

Matematyka

Drogi szóstoklasisto – zaczynamy zdalne nauczanie matematyki i biologii. W tym celu wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje W planie lekcji dla szkoły podstawowej klikasz swoją klasę, następnie przedmioty, a potem matematyka. Każdy temat realizujesz we wskazanym dniu.
Lekcja 1. Wtorek 17.III 2020
Pole prostokąta. Wprowadzenie
Lekcja 2. Środa 18.III .2020
Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie
Lekcja 3. Czwartek 19.III.2020
Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie
Lekcja 4. Piątek 20.III.2020
Pole równoległoboku i rombu. Utrwalenie i powtórzenie

Pod każdym z tych tematów znajdują się lekcje z e-podręcznika i materiał z Pistacja.tv ewentualnie materiał dodatkowy. Otwieramy kolejno wszystko co znajduje się pod każdym tematem, uczymy się, a następnie wykonujemy ćwiczenia on-line. W kolejnych dniach napiszę wam, które ćwiczenia należy zrobić w zeszycie ćwiczeń. W przypadku jakichkolwiek problemów kontaktujcie się ze mną mailowo na adres : bozena.witkowska@onet.eu
Biologia
W tym tygodniu należy przeczytać temat z podręcznika „Gady – adaptacja do środowiska lądowego”, a następnie zrobić ćwiczenia z tego tematu w zeszycie ćwiczeń ( ołówkiem). W tym celu możecie korzystać z linku „Platforma epodręczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki……

Religia (do 25 marca)

Przeczytaj z Pisma Świętego ewangelie wg św. Jana, Łukasza, Marka i Mateusza dział Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Dodatkowo odmów codziennie wieczorem „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”

informatyka – 17.03.2020r.

Temat: Lekcje ze Scratchem – projekt duszek przechodzi przez jezdnię.

Celem utrwalenia zdobytych wiadomości z ostatnich lekcji informatyki proszę wykonać ćwiczenia, które są zamieszczone pod tym linkiem na stronie e-podręczniki. Można skopiować link i wkleić w okno przeglądarki internetowej.

https://epodreczniki.pl/a/duszek-przechodzi-przez-jezdnie/DhgGSVafU

wprowadzenie –ćwiczenie 1
scenariusz projektu, przygotowanie tła sceny i postaci duszka –
ćwiczenie 2 – 6
budujemy skrypty dla duszków –ćwiczenie 7 – 9
modyfikujemy scenariusz – 10-13
Pamiętaj o zapisaniu projektu. Wypróbuj, jak działa po modyfikacjach.
(zapisany projekt można przesłać do nauczyciela lub pokazać po powrocie do szkoły)
Powodzenia!

J. polski

18.03.(środa)

temat: Rodzaje podmiotów

Podręcznik Nauka o języku – strona 127-132
ćw. 1/127, ćw.2/128

19.03(czwartek)

Kontynuacja tematu ze środy. Ćwiczenia do zrobienia w zeszycie ćwiczeń ze stron 55- 56

20.03.(piątek)

Ćwiczenia redakcyjne – piszemy opowiadanie.

Napisz opowiadanie z dialogiem pt. Mój przyjaciel. Pamiętaj o prawidłowej kompozycji. Pracę proszę przesłać na mój adres mailowy.