TYDZIEŃ IV

08.04.2020
j. niemiecki
informatyka kl 8
historia kl8
religia kl 8
j.polski kl 8
j. angielski kl8

07.04.2020
zaj. świetlicowe
j.angielski kl 8
j.niemiecki 8
KL. VIII Matemat. 07.04.20 (1)
KL. VIII BIOLOGIA 07.04.20 (1)
w-f
kl8j.polski

06.04.2020

Język angielski 8
Godzina wychowawcza8
WOS
KL. VIII Matematyka
chemia kl8
fizyka kl8
W-f Kl.VII-VIII
zaj. świetlicowe

TYDZIEŃ III

03.04.2020
j.polski kl8
KL. VIII matem. 03.04.20 (1)
W-F VII-VIII 3.04 (1)
Historia
Upadek PRL i narodziny III RP – proszę opisać reformy „Okrągłego stołu” /do zeszytu przedmiotowego – zrobić zdjęcie i mu wysyłać/
Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus . Bardzo proszę o uważne przeczytanie tematu 57 str .126 . i uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń , które zostaną poddane ocenie . w rocznicę śmierci Papieża Polaka módlmy się do Boga odmawiając codziennie Koronkę do Jego Miłosierdzia .

WDŻ KL VIII 3.04 (1)

02.04.2020
 j.polski
chemia
fizyka
edb
matematyka
VII-VIII W-F
wos
geografia

!!!!01.04.2020r – informatyka, j. niemiecki – próbny egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego!!!!

Język polski kl8.01.04

Historia

PRL – na krawędzi załamania /podręcznik str. 204/
– strajki w 1988r,
Proszę nauczyć się tych dwóch zagadnień
Religia
1 lekcja – Przeczytać uważnie temat 56 i wykonać w zeszycie ćwiczeń zadań do tego tematu , które będą poddane ocenie . Proszę w tym trudnym dla wszystkich czasie o codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego

j.angielski kl 8 01.04

 

 

31.03.2020r.  biologia, j. angielski – próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki 

J.polski
 j.polski 31

j.angielski kl 8 01.04

 

 

j.angielski
informacja

matematyka
KL. VIII Matemat. 31.03.20 (1)

Zaj. świetlicowe
zaj świetlicowe 31

JĘZYK NIEMIECKI kl8 31.03.2020

30.03. 2020r. matematyka, chemia, fizyka -próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

J.angielski
kl 8 j. angielski 30

W-f
w-f kl 7i8

G. wych.
kl8 g . wych

 

TYDZIEŃ II

27.03.2020

J. polski
kl8 j. polski

Historia 
Katastrofa w Czarnobylu /podręcznik str. 202-203/ ale możecie poszukać inf. w innych źródłach, np. Internecie /proszę o potwierdzenie na e-maila – czy macie z czymś problem/

Matematyka
kl.VIII matematyka

Religia do 10.04.2020 (zeszyt ćw. podlega ocenie)
Realizujemy tematy począwszy od t.56 do 58
Dodatkowo codzienna modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego

WDŻ 27.03.2020
Zapoznaj się z treściami poniżej i wykonaj ćwiczenia.
Lekcja 7 Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
Lekcja 8 Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)
1. Film pt.”Pokochać siebie” cz. I –https://www.youtube.com/watch?v=IdzGNwHSScs

26.03.2020

Matematyka
matematyka kl8- wtorek -26.03 (1)

J. polski
j.polski kl 8

 

25.03.2020

Religia
Papież Franciszek prosi wszystkich chrześcijan, niezależnie od istniejących podziałów do odmówienia o godz.12.00, 25 marca modlitwy „Ojcze nasz” Zjednoczmy się razem w tej trudnej chwili.

J. polski
Drodzy uczniowie przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. Ta sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale wierzę, że damy wspólnie radę i wykorzystamy ten czas na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również nowych umiejętności. Wykorzystajcie go dobrze. W razie wątpliwości możecie pisać do mnie na grupie lub emailowo.

Temat: Z dziennika podróży.

Proszę przeczytać tekst wstępny i zrobić krótką notatkę o Juliuszu Słowackim. Następnie zapoznać się z treścią wiersza Hymn i wykonać ćwiczenia 1/200;
Wypisz z wiersza środki stylistyczne i określ ich funkcję związaną z kształtowaniem obrazu poetyckiego. Wykonane ćwiczenia wysyłacie do mnie w środę.

J. niemiecki

Projekt
Grupa ustala program ewentualnej wycieczki do Berlina i wybiera zdjęcia dwóch miejsc, które klasa chciałaby odwiedzić.
Każda grupa prezentuje w klasie po niemiecku program wycieczki. U mówią, co chcieliby zobaczyć, które miejsca chcieliby odwiedzić i co chcieliby robić w Berlinie.

Historia
Kryzys wewnętrzny w ZSRR. Proszę w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na pytania /podręcznik str. 200-201/:
– jakie były przyczyny kryzysy gospodarczego w ZSRR?
– opisać wojnę w Afganistanie,
– na czym polegał wyścig zbrojeń?

J. angielski

Dzisiaj zajmijcie się dalej działem 14. Najpierw nauczcie się słówek – 2 słupek ( 3 słupek na poniedziałek). Utrwalcie sobie czas przeszły ,,simple” i,, perfekt”(str. 173). Wykonajcie ćwiczenia ze stron 151. Zróbcie ćwiczenia w ćwiczeniówce73-75.
Ćwiczenia słuchowe( same odpowiedzi )zapiszcie w zeszycie. Pamiętajcie też o codziennych powtórzeniach z rekomendowanych materiałów podanych przez ministerstwo( adres już wam podawałam, ten co jest na stronie naszej szkoły).

 

24.03.2020

Matematyka

Drogi ósmoklasisto!. Ponownie wejdź na znaną ci z poprzedniego tygodnia stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. Wybierz kolejno – zdalne lekcje- klasę 8-plan lekcji 23-27.03.2020, przedmioty, matematykę, lekcję „ Rodzaje ostrosłupów”.( taki sam temat zapisz do zeszytu z dzisiejszą datą).Otwórz materiał do zajęć. Dla ciebie będzie to materiał powtórzeniowy. W ramach zajęć kola matematycznego rozwiąż sobie dowolnie wybrany arkusz egzaminacyjny z polecanych przeze mnie wcześniej stron internetowych. Pozdrawiam

Biologia

Biologia – klasa VIII – zdalne nauczanie
W ramach powtórzenia do działu „ Podstawy ekologii” odpowiedz na kilka pytań, a odpowiedzi prześlij do mnie drogą mailową. Masz na to tydzień. Postaraj się zrobić to dobrze bo praca będzie oceniana. Oczkuję krótkich, zwięzłych odpowiedzi , a nie wypracowania. Pozdrawiam.
1. Co składa się na ekosystem?
2. Co to jest populacja? Wymień 3 jej najważniejsze cechy?
3. Podaj 2 przykłady zależności antagonistycznych między organizmami (nazwy)
4. Podaj 2 przykłady zależności nieantagonistycznych między organizmami ( nazwy)
5. Jak nazywa się ścisła symbioza między organizmami? Podaj 1 przykład takiej symbiozy.
6. Podaj 1 przykład komensalizmu
7. Napisz jak tasiemiec przystosował się do pasożytniczego trybu życia. Podaj 2 cechy

J. polski 24.03.2020
Drodzy uczniowie przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. Ta sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale wierzę, że damy wspólnie radę i wykorzystamy ten czas na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również nowych umiejętności. Wykorzystajcie go dobrze. W razie wątpliwości możecie pisać do mnie na grupie lub emailowo.
Marzena Kucińska

Proszę zrobić 3 test, który otrzymaliście ode mnie i przesłać do piątku pracę pisemną. Zapoznać się z infografiką w podręczniku na stronie 196-197 – Świat na scenie. Powodzenia

J. angielski
Dziś będziecie pracować zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. Dzisiaj zajmijcie się działem 14. Najpierw nauczcie się słówek 1 słupek. Utrwalcie sobie czas przeszły ,,simple „ i ,,perfekt”(str. 173). Wykonajcie ćwiczenia ze stron 148-150. Ćwiczenia słuchowe( same odpowiedzi )zapiszcie w zeszycie. Pamiętajcie też o codziennych powtórzeniach z rekomendowanych materiałów podanych przez ministerstwo( adres już wam podawałam, ten co jest na stronie naszej szkoły).

J. niemiecki
Landeskunde

Temat jednostki lekcyjnej: Das ist Berlin!
Lekcja kulturowa: informacje na temat Berlina
Uczniowie szukają informacji w internecie oraz przyglądają się zdjęciom w zadaniu 2a i rozmawiają po polsku o tym, czy rozpoznają miejsca przedstawione na zdjęciach oraz co wiedzą na temat Berlina.
Dodatkowy materiał dydaktyczny: film o Berline
Uczniowie wymieniają informacjami na temat Berlina, relacjonują po polsku, czego dowiedzieli się z tekstów o Berlinie/ praca z tekstem/
Uczniowie rozwiązują quiz o Berlinie.
Wyniki quizu zostają omówione na forum. Uczniowie odpowiadają po niemiecku.

Informatyka
Temat 4.6 : Podróże z komputerem.
Proszę zapoznać się z materiałem nauczania na stronie 139-143( podręcznik informatyka)
I wykonać polecenia krok po kroku z podręcznika-zapisz pod nazwą jak daleko i prześlij do nauczyciela.
Wykonaj zadanie 1 str.143
Do wykonania zadania możesz wykorzystać podany link:
https://epodreczniki.pl/a/poslugiwanie-sie-mapami-internetowymi/D1FfgqhdI
Zaplanuj podróż lub wycieczkę szkolną. Znajdź najlepszą trasę dojazdu i określ czas podróży. Wyszukaj informacje o możliwych postojach i interesujących miejscach, które warto zwiedzić. Porównaj wyniki uzyskane w dwóch różnych serwisach z mapami. Zwróć uwagę na interfejs użytkownika (łatwość posługiwania się wirtualną mapą), sposoby wizualizacji oraz różnorodność danych, które można uzyskać.
Zapisz pracę pod nazwą wycieczka szkolna.
Zapisane ćwiczenia prześlij do nauczyciela!

J.angielski

Poniedziałek 23.03.20r.
Dziś będziecie pracować zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. Dzisiaj zajmijcie się podsumowaniem działu13. Utrwalcie sobie zaimki. Powtórzcie i utrwalacie słówka, uzupełnijcie ćwiczenia w ćwiczeniówce łącznie z tym działem. Nie zapomnijcie o ćwiczeniach słuchowych. Napiszcie ćwiczenie 5 strona 145, zróbcie zdjęcie i prześlijcie na moją pocztę.

Matematyka

Matematyka klasa 8

WOS
23.03.2020
Temat:Media i opinia publiczna.
Przeczytajcie temat z podręcznika str.158-160. i odpowiedzcie na pytanie do zeszytu na pyt.1 str.162
26.03.2020
Temat: Reklama i kampanie społeczne.
Opisz reklamę, która zwróciła twoja uwagę. Odpowiedz uzasadnij.
Geografia
26.03.2020
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Ameryka Północna i Południowa.
Przeanalizujcie podsumowanie do tego działu, a następnie wykonajcie zadania z cyklu Sprawdź się w miarę swoich możliwości (minimum 5 zadań bez przepisywania poleceń)
Pomocne linki
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
ebooki.nowaera.pl Można sie zarejestrować za pomocą Konta Moja Nowa Era
Kontaktujcie się ze mną drogą elektroniczną w przypadku wątpliwości lub trudności
Powodzenia!!!

W-F
w-f klasa 7 i 8

EDB
Temat: Inne groźne przypadki.
Proszę o przeczytanie nowego tematu lekcji. W zeszycie zapiszcie notatkę
na temat zawału serca(objawy, pierwsza pomoc)

Fizyka
23.03.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 11 – O zjawiskach magnetycznych.
Powtarzacie i utrwalacie wiadomości z tego działu i dla lepszego
zrozumienia tematu polecam film:
https://www.youtube.com/watch?v=tQFHG5H8U2U
https://www.youtube.com/watch?v=VTNTokzGZF0

26.03.2020
Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia.
Jest to nowy dział, nowy temat, bardzo krótki ale proszę żebyście go
dokładnie i ze zrozumieniem przeczytali, gdyż jest on wprowadzeniem do
nowego działu. Te podstawowe wiadomości będą bardzo przydatne w
następnych tematach. Pod tematem w celu lepszego zapamiętania tych
wiadomości przepiszcie czerwoną tabelkę ze strony 175-Podsumowanie i
zróbcie zadanie1 str.176

Chemia
23.03.2020
Temat: Kwas etanowy.
Przeczytajcie temat 30 strona 164 i w zeszycie zróbcie zadanie 2
str.168.(zwracać uwagę na wartościowości substratów).
pomocne linki:https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM

26.03.2020
Temat: Kwas etanowy
Ponownie czytacie temat i pod tematem zróbcie chemograf – zadanie 3
strona 168 i ćwiczeniówka zadanie 42,43,44,45 strona 92
pomocne linki:https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM

 

 

TYDZIEŃ I

Ważne wiadomości dla klasy VIII
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla klasy VIII.
Codziennie o godzinie 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a o godzinie 15.00 rozwiązania. Link do strony:WWW.cke.gov.pl
Polecam również link do strony https://szaloneliczby.pl – znajdziecie tam arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich. Możecie je zrobić on-line lub pobrać w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże wam w nauce do egzaminu z matematyki.
Znajdziecie tam również zbiory zadań, które pochodzą z archiwalnych egzaminów. One również posiadają odpowiedzi i pełne rozwiązania .

Bożena Witkowska

 

20.03.2020r.

EDB

tydzień I
Temat: Oparzenia i odmrożenia.
12.03.2020

Taki temat zapisujemy w zeszytach. Uważnie i ze zrozumieniem przeczytać
temat 8 strona 104. Pisemnie w zeszytach zrobić ćwiczenie 2 strona 108

Jeszcze raz czytamy ten sam temat, utrwalamy wiadomości.
Pod tematem robicie pisemnie 2 notatki:
1)co to jest oparzenie i czym jest spowodowane
2)objawy udaru słonecznego i cieplnego

Fizyka
tydzień I
16.03.2020
Temat: Fale elektromagnetyczne.
Jest to już nasza druga lekcja z tego tematu w związku z tym jeszcze raz
go czytacie i utrwalacie wiadomości a w zeszycie zróbcie
zadanie 3 strona 165.

19.03.2020
Temat: Fale elektromagnetyczne.
Aby lepiej zrozumieć i zapamiętać ten temat polecam filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA

Chemia
tydzień I

16.03.2020
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
Proszę przeczytać nowy temat 28 strona 157(Szereg homologiczny kwasów
karboksylowych). Pod tematem w zeszycie zróbcie zadanie: 2, 3 str.160 i
w ćwiczeniówce zadanie 27,28,29,30,31 strona 88

19.03.2020
Temat: Kwas metanowy.
Po przeczytaniu tematu 29 na stronie 161 w ćwiczeniówkach zróbcie
zadania:25,36,37,38 strona 90.
pomocne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM

Zajęcia świetlicowe

tydzień I

Załóż album dotyczący kwiatów wiosennych bądź ptaków, które powracają na wiosnę (uwzględnij krótkie opisy).

tydzień II

Wykonaj mały album o zwierzętach domowych (opis, zdjęcia).

Historia 

Jak wyglądała PRL za rządów Edwarda Gierka? /notatkę napisz w 100 słowach do zeszytu/
WDŻ 
Uczniów kl. VIII zapraszam do obejrzenia filmu na EDUDU -VIDEO
-dla dziewcząt: Dojrzewanie biologiczne u dziewcząt.
-dla chłopców: Dojrzewanie biologiczne u chłopców.

W-f

WF-zalecenia (1)

 

J. niemiecki / Zajęcia prowadzę przez Skype w czasie kiedy dzieci mają język niemiecki. Lekcje będą prowadzone w ten sposób do czasu powrotu dzieci do szkoły. Pozdrawiam Karina Szczyrek

17,18.03.2020

Temat:Was kannst du?
Odmiana czasownika kӧnnen/ powtórzenie klasa 7/
Was kannst du machen?/ pytanie i odpowiedź/
Was kӧnnen Sie machen?
Zadanie 8/ str.49 / podręcznik/
Czas przeszły Perfekt/ utrwalenie – ćwiczenie 10,11 str.55 książka ćwiczeń

Temat: Er ist schlank, groß und sportlich. Opisywanie wyglądu osoby

Słownictwo: zadanie 9 str 49 podręcznik / przymiotniki i ich znaczenie –praca ze słownikiem
Pisemnie opis w zeszycie na podstawie przykładu: zad 9 str.49 podręcznik
Ćwiczenie: 13,14,15,16 str. 56 /książka ćwiczeń- wykorzystanie czasownika kӧnnen oraz poznanych przymiotników/

Historia

Na podstawie poznanych wiadomości napisz biografię Władysława Gomułka – I sekretarza KC PZPR /podręcznik str. 163-166/

Geografia

Stany Zjednoczone -potęga gospodarcza świata.
Jakie czynniki wpłynęły na rozwój gospodarczy USA?
Wos
Praca pisemna do zeszytu: Jakie działania podejmuje rząd i prezydent w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa?

Religia (do 25 marca)
Przeczytaj z Pisma Świętego ewangelie wg św. Jana, Łukasza, Marka i Mateusza dział Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Dodatkowo odmów codziennie wieczorem „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”

J. angielski
Praca według wcześniejszych ustaleń telefonicznych. Dodatkowo praca w repetytorium ustalona na lekcji z uczniami.

Matematyka

Drogi ósmoklasisto– zaczynamy zdalne nauczanie matematyki i biologii. W tym celu wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje W planie lekcji dla szkoły podstawowej klikasz swoją klasę, następnie przedmioty, a potem matematyka. Każdy temat realizujesz we wskazanym dniu.
Lekcja 1. Wtorek 17.III 2020
Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Wprowadzenie ( dla was będzie to przypomnienie wiadomości )
Lekcja 2. Środa 18.III .2020
Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Utrwalenie
Lekcja 3. Czwartek 19.III.2020
Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Powtórzenie
Lekcja 4. Piątek 20.III.2020
Odcinki w graniastosłupie. Wprowadzenie
Odcinki w graniastosłupie . Utrwalenie

Pod każdym z tych tematów znajdują się lekcje z e-podręcznika i materiał z Pistacja.tv ewentualnie materiał dodatkowy. Otwieramy kolejno wszystko co znajduje się pod każdym tematem, uczymy się, a następnie wykonujemy ćwiczenia on-line. W kolejnych dniach napiszę wam, które ćwiczenia należy zrobić w zeszycie ćwiczeń. W przypadku jakichkolwiek problemów kontaktujcie się ze mną mailowo na adres : bozena.witkowska@onet.eu
Dla Was jest to materiał powtórzeniowy, ponieważ wszystkie jednostki tematyczne, które należało zrealizować do egzaminu zostały już zrealizowane. Teraz będziemy powtarzać i utrwalać materiał. Na stronie internetowej szkoły macie link do materiału powtórzeniowego. Jest tam „Szybka powtórka przed egzaminem – dzień2”
Biologia
W tym tygodniu należy powtórzyć materiał z działu „ Ekologia i ochrona środowiska”, a następnie zrobić ćwiczenia z tego tematu w zeszycie ćwiczeń ( ołówkiem), jak również jest test sprawdzający na końcu działu w podręczniku. Odpowiedzi, które waszym zdaniem są poprawne należy napisać na oddzielne kartce – nie zaznaczać w podręczniku nawet ołówkiem. W celu uzupełnienia i poszerzenia wiedzy możecie korzystać z linku „Platforma epodręczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki……

J. polski

18.03.(środa)

temat: Epilog romantycznej historii.

podręcznik str. 185; ćwiczenie – 11,13/187

19.03(czwartek)

temat: Więcej wyobrażeń jak rymów, więcej uczuć niż słów.

Podręcznik strona 188; cwiczenie 4/188 i 15/190

20.03.(piątek)

Proszę napisać pracę z testu 2. Podajecie całą treść polecenia i przesłać na mój adres mailowy.

informatyka – 17.03.2020r.

Temat: Arkusz kalkulacyjny:
Celem powtórzenia i utrwalenia zdobytych wiadomości z ostatnich lekcji informatyki proszę wykonać ćwiczenia, które są zamieszczone pod tym linkiem na stronie e-podręczniki. Można skopiować link i wkleić w okno przeglądarki internetowej.

wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego,
https://epodreczniki.pl/a/wprowadzanie-danych-do-arkusza/DWvI1DceS
ćwiczenie1

formatowanie komórek,

https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-komorek-arkusza-kalkulacyjnego/D16wUd7W3

projektowanie formuł,

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-formul-i-ich-kopiowanie/DeGFj5xWI

wstawianie wykresów,
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-wykresow-do-arkusza-kalkulacyjnego/DSohMZHv7
ćwiczenie 1

sortowanie danych
https://epodreczniki.pl/a/sortowanie-danych/DWC6rlnEf
ćwiczenie 1

Po wykonaniu ćwiczeń zapisz pracę i prześlij do nauczyciela !