Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

05.11.2020 r. – indywidualne konsultacje  z nauczycielami dla rodziców uczniów

10.12.2020 r. – wywiadówka

14.01.2021 r. – wywiadówka

18.03.20201 r. – indywidualne konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów

18.05.2021 r. – wywiadówka