Spotkanie z policją – bezpiecznie w sieci

9.05.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z policją, na którym przedstawiono zasady bezpieczeństwa w sieci. Omówiono zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu i komputera. Szczególną uwagę zwrócono na korzystanie z komunikatorów internetowych. Przeprowadzono pogadankę na temat cyberprzemocy (agresji elektronicznej), czyli stosowanie przemocy poprzez nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi typu elektronicznego np. sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne itp.

Czytaj więcej …