Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne „Złość daje w kość”

24 maja 2019 roku na terenie naszej placówki odbyły się warsztaty profilaktyczno – edukacyjne, które poprowadziła Pani psycholog z firmy CENTRUM KONCEPT. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII. Celem warsztatów było wypracowanie u uczniów postawy wolnej od agresji, jak również pozytywnych relacji między rówieśnikami. Uczniowie uczyli się jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej

Czytaj więcej …

Spotkanie z policją – bezpiecznie w sieci

9.05.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z policją, na którym przedstawiono zasady bezpieczeństwa w sieci. Omówiono zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu i komputera. Szczególną uwagę zwrócono na korzystanie z komunikatorów internetowych. Przeprowadzono pogadankę na temat cyberprzemocy (agresji elektronicznej), czyli stosowanie przemocy poprzez nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi typu elektronicznego np. sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne itp.

Czytaj więcej …