Ważne!

Drodzy Rodzice,

zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywające się w szkole dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III  w dniu dzisiejszym tj. 20.01.2021r. zostają odwołane z powodu awarii pieca.

Normalnie odbywać się będą zajęcia zdalne dla klas  IV- VIII.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Wojtak

Informacja dotycząca organizacji zajęć od 18 stycznia 2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2021r.
klasy I-III od dnia 18 stycznia 2021r. wrócą do nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Informuję, że obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Proszę o przestrzeganie regulaminu i procedur obowiązujących w SP Przydworzyce, dotyczących bezpieczeństwa podczas pandemii.

Dowóz dzieci 0-3 od 18-01-2020 r. odbywać się będzie według tego samego harmonogramu, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych w klasach I-III.

Zajęcia  w klasach  IV-VIII  w dalszym ciągu będą się odbywać w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams i e-dziennika.
Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 

Dyrektor szkoły
Małgorzata Wojtak

Informacja

 

 

21.12.2020r. ( poniedziałek) – ostatni dzień zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

22.12.2020r. (wtorek) – dzień dodatkowo wolny  zgodnie z organizacją roku

szkolnego 2020/2021

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

OD 23 – 31 GRUDNIA 2020r.

 

FERIE ZIMOWE

 

OD 04  – 17 STYCZNIA 2021r.