Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Dzieci!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej
we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII,
będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na dotychczasowych zasadach.
Zgodnie z wolą wszystkich rodziców uczniów klas I-III.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Wojtak

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID -19

Zwracam się z prośbą do Rodziców i ich dzieci o zapoznanie się z
Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.
Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania
Oświadczenia Rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 2 oraz Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w placówce.
Druk Oświadczeń i Procedur dostępny do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Dyrektor SP w Przydworzycach
Małgorzata Wojtak

ZAŁĄCZNIKI

Procedura COVID-19
Wykaz telefonów alarmowych
Procedury- biblioteka i konsultacje
Potwierdzenie woli – konsultacje 
Oświadczenie rodzica i procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki
Oświadczenie pracownika
Rejestr osób nie będących pracownikami szkoły 
Rejestr i pomiar temperatury pracowników szkoły 
Zgoda pracownika na pomiar temperatury
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Konsultacje

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!
Informuję, że od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. w szkole zapewnia się konsultacje dla uczniów klas VIII z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.
Natomiast od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wszystkim uczniom.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
Terminy konsultacji kl. VIII zgodnie z harmonogramem przesłanym przez wychowawcę .
Pozostali uczniowie zgłaszają chęć konsultacji do wychowawcy klasy, celem ustalenia terminu.

Małgorzata Wojtak

Nowe terminy otwarcia biblioteki szkolnej

Informuję rodziców oraz uczniów, że będzie można oddawać książki do biblioteki
w następujących dniach:
wtorek – 26 maja w godz. 10. 00- 11.00
czwartek – 28 maja w godz. 9.00 – 10.00
wtorek – 02 czerwca w godz. 10. 00- 11.00
czwartek – 04 czerwca w godz. 9.00 – 10.00

W trosce o nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie procedur obowiązujących w miejscach publicznych.

Zapraszam serdecznie.
Marzena Kucińska

Ankieta

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej z klas 4-8. Anonimową ankietę można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.

Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Zespół ds. diagnozy

Drodzy Uczniowie!
Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Ankieta jest anonimowa –wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy.

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS  4-8

Szanowni Rodzice!

Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Opinie Państwa pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL 4-8

Szanowni Nauczyciele!
Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywności uczniów klas 4-8 w szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób informacje będą pomocne w planowaniu naszej dalszej pracy. Ankiety można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.
Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Treść ankiety:
ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI