Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.


Czytaj więcej …

Ważne informacje!

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszyscy uczniowie SP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach   zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poczty e-mail i  skype .

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych będą otrzymywać informacje w dotychczasowej formie:

 •  oddział „O” –  za pośrednictwem strony internetowej;
 • oddział przedszkolny –  za pośrednictwem zamkniętej grupy „Przedszkolaki z Przydworzyc” na facebooku.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH
ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R.
Szanowni Nauczyciele / Rodzice / Uczniowie !

 1. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną i stronę szkoły, przekazując informacje dotyczące realizacji treści zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem planu zajęć, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami tych uczniów.
 2. Kontakt i konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywa się przez komunikację elektroniczną z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i łączy internetowych uczniów i nauczycieli lub telefonicznie, a także przez komunikatory społeczne: Messenger lub WhatsApp
 3. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają wykonane prace do oceny nauczycielowi również droga elektroniczną, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej (jeśli to możliwe) w postaci: zdjęć, nagrań głosowych lub nagrań video.
 4. Rodzice uczniów klas I – III korzystają z porad i propozycji nauczycieli. Nie unikają kontaktów z nimi. Pytają o wszystko i dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.
 5. Nauka na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 6. Ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 7. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych.
 8.  Należy brać pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami, zakresem materiału oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów..
 9. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesyłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
 10. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu zobowiązani są do poinformowania wychowawcy klasy o niemożności odczytania informacji zamieszczonych na stronie szkoły dotyczących realizacji materiału nauczania. Wówczas wychowawca przygotowuje tygodniowy pakiet materiałów do realizacji podstawy programowej danej klasy i zostawia go do odebrania w szkole w godz. 9.00-13.00. w każdy poniedziałek.

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły

Rekrutacja

Ważne informacje

Z uwagi na bezpieczeństwo od dnia 16 marca wszystkie szkoły i placówki oświatowe zostały zamknięte.
Rekrutacja do naszych oddziałów przeszklonych i klas I nadal trwa.

Kartę zapisu dziecka należy pobrać tu ->  http://przydworzyce.net/?page_id=27
Wypełniony wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy szkoły psp@przydworzyce.net do dnia 31 marca 2020r.

Apel do uczniów i rodziców

Począwszy od dnia 16 marca rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalne nauczanie.
Na stronie naszej szkoły należy wyszukać w górnym pasku menu tuż pod zdjęciem naszej szkoły
zakładkę NAUCZANIE ZDALNE a następnie kliknąć w wybraną klasę.
Codziennie będą tam umieszczane materiały do samodzielnej nauki, będą one dla was wsparciem w tej trudnej dla nas wszystkich chwili.

Dla naszych najmłodszych przedszkolaków Panie na specjalnej zamkniętej grupie facebookowej umieszczają codzienną garść ciekawych zabaw, doświadczeń jak i zadań do samodzielnego wykonania.
Nie zmarnujcie tego czasu!

Rekomendacje MEN

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowało poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

Czytaj więcej …

Ekranizacja lektur

TVP KULTURA rozpoczęła emisję zekranizowanych lektur szkolnych i ciekawych pozycji. Zachęcam do ich obejrzenia. Filmy można tez oglądać on-line.

 1. Poniedziałek 16 marca.
  godz. 13.00 „Pinokio” (lektura uzupełniająca do klasy 5)
  godz. 16.20 ” W pustyni i w puszczy”
  (odc.1 lektura obowiązkowa do klasy 5 i 6)
 2. Wtorek 17 marca
  godz. 13.00 ” Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima” ( komedia na podstawie prozy Niziurskiego, zachęcamy klasy 5 i 6)
  godz. 15.55 „W pustyni i w puszczy” (odc.2)
 3. Środa 18 marca
  godz. 13.00 „Panna Nikt” (klasa 6, 7 i 8)
  godz.16.00 „W pustyni i w puszczy” (odc.3)
 4. Czwartek 19 marca
  godz. 13.00 „Katarynka” (lektura obowiązkowa dla kalsy 5 i 6)
  godz. 13.25 „Antek” (zachęcamy klasy 5 i 6)
  godz.15.40 „W pustyni i puszczy” (odc.4)
 5. Piątek 20 marca
  godz. 16.15 „Mały książę” (lektura obowiązkowa dla klasy 8)
 6. Poniedziałek 23 marca
  godz. 13.00 „Złota kaczka” (zachęcamy klasy 4,5 i 6)
 7. Wtorek 24 marca
  godz. 13.00 „Latarnik” (lektura obowiązkowa dla klasy 7 i 8)

Marzena Kucińska

KOMUNIKAT MEN – AKTUALIZACJA

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj więcej …