Ankieta

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej z klas 4-8. Anonimową ankietę można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.

Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Zespół ds. diagnozy

Drodzy Uczniowie!
Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Ankieta jest anonimowa –wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy.

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS  4-8

Szanowni Rodzice!

Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii na temat zagrożeń , respektowania norm społecznych oraz sposobów wzmocnienia pożądanych zachowań w szkole. Opinie Państwa pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL 4-8

Szanowni Nauczyciele!
Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywności uczniów klas 4-8 w szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób informacje będą pomocne w planowaniu naszej dalszej pracy. Ankiety można zostawić w specjalnie do tego ustawionej skrzynce na terenie szkoły. Będzie ona dostępna od godziny 9 do 13 do końca maja.
Jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn technicznych nie ma możliwości pobrania i wydruku treści ankiety, formularz formie papierowej jest dostępny w siedzibie szkoły.

Treść ankiety:
ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

 

80 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA NASZEJ SZKOŁY

„Munduru nie zdejmę, broni nie złożę …”
takie słowa towarzyszyły mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” do 30.04.1940r. – w tym dniu zginął w zagajniku koło Anielina niedaleko Opoczna.
Dziś mija 80 rocznica śmierci tego wielkiego patrioty i żołnierza, który pozostał wierny Ojczyźnie.
Pamiętając o rocznicy śmierci patrona naszej szkoły, pani dyrektor Małgorzata Wojtak w imieniu społeczności szkolnej zapaliła znicz przy pomniku w Chodkowie.
Cześć Jego Pamięci .

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DO 24 MAJA

Minister edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że szkoły, żłobki, przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja. Szef MEN zwrócił uwagę na to, że „obecne warunki nie pozwalają” na odwieszenie działalności wspomnianych placówek.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.

Komunikat MEN w sprawie egzaminów

Czytaj więcej …

Ważny komunikat


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.