WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY 1

Na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuowało 17 dzieci. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 8 wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało: 7 dzieci, niezakwalifikowanych: 2 dzieci. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informujemy, że do dnia 20.04.2024 r. należy złożyć  w siedzibie szkoły potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli zapisu

Jednocześnie informujemy, że na pozostałe wolne miejsca zarówno w oddziałach przedszkolnych,  jak również do klasy 1  prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem.

ODWIEDZINY MIKOŁAJA

 

,,Święty Mikołaju, święty Mikołaju.

Dzieci cię kochają czy Ty wiesz?

A święty Mikołaj, a święty Mikołaj

Do dzieci zawołał – ja was też”

6 grudnia naszą szkołę odwiedził długo wyczekiwany Przez małych i dużych gość. Każdy w tym dniu otrzymał podarunek, który wręczył Mikołaj osobiście. Odwiedziny Świętego Mikołaja sprawiły wiele radości uczniom. W tym dniu uśmiechu nie brakowało. W szkole zapanowała świąteczna atmosfera. Na takie chwile zawsze warto czekać!