Akcja „Sprzątanie świata”

Akcja „Sprzątanie świata”

29 października uczniowie szkoły w Przydworzycach zaopatrzeni w worki, grabie i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w 28. Akcji ekologicznej. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i drogę wzdłuż ogrodzenia. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna  zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu i segregacja śmieci.

Zapraszam do obejrzenia relacji z tego dnia.

Dominika Kocyk