Poznaj Polskę

 

Z radością informujemy, że

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”  w Przydworzycach otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę.”

W ramach realizowanego zadania zostanie zorganizowana wycieczka dla uczniów klas  IV-VIII zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w konkursie w 2022 r. wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Koszt całości zadania to  22685,00 zł, z których otrzymana dotacja to 15000,00 zł, zaś kwota 7685,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.