Rok 2022 rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na Mazowszu

Rok 2022 na Mazowszu rokiem

majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

W 2022 roku przypada 125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –ostatniego żołnierza Września. Całe swoje życie związał on ze służbą wojskową, czynnie uczestnicząc w walkach, zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. wraz z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego prowadził walki partyzanckie, oczekując ofensywy francusko-angielskiej. Działania te były jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej m. in. na Mazowszu. Za swoją służbę frontową mjr. Henryk Dobrzański „Hubal” był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m. in. pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Rok 2022 na Mazowszu sejmik ustanowił rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.