Konkurs ortograficzny

Sukcesy uczniów SP w Przydworzycach w konkursie ortograficznym

12 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach ” odbył się VIII Szkolny Konkurs Ortograficzny ,, Dyktando o pióro dyrektora szkoły”. Konkurs ortograficzny składał się z dwóch etapów. W I etapie udział wzięli wszyscy uczniowie klas IV,V,VII,VIII szkoły podstawowej. Do drugiego etapu przeszło 12 uczniów, po trzech z każdej klasy, którzy rywalizowali o miano mistrza ortografii. Konkurs miał na celu: sprawdzenie znajomości zasad ortografii oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów poprzez dostarczenie im możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ortografii.

Uczniowie pisali dyktando sprawdzające umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym. Prace uczestników konkursu były oceniane przez Komisję Konkursową, składającą się z dyrektora szkoły pani Małgorzaty Wojtak, pani Marzeny Kucińskiej i pani Marianny Wychockiej organizującej konkurs. Laureatami II etapu konkursu zostali: Pomarańska Kinga – klasa VIII, Pomarański Kacper – klasa VIII, Ośka Patrycja – klasa V. Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów !
Marianna Wychocka