Podsumowanie projektu „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”

Podczas projektu uczniowie odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki. Doskonalili odczytywanie godzin, poznawali jednostki miar i wag oraz nauczyli się prowadzić obliczenia pieniężne. Rozwinęli również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.