Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie dotyczące organizacji zdalnego nauczania. W związku z tym proszę o sprawdzenie oraz analizę możliwości realizowania kształcenia na odległość przez nauczycieli i uczniów z Państwa placówki.
W załączeniu przesyłamy listę działań, które powinni Państwo wdrożyć, aby umożliwić zdalne nauczanie.

https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_Ministra_Edukacji_Narodowej_w_sprawie_organizacji_ksztalcenia_na_odleglosc.pdf