DOKUMENTY SZKOLNE:

  1. Statut Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego ” Hubala” w Przydworzycach – z dnia 19 grudnia 2019r.
  2. Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej w Przydworzycach – Procedury korzystania z telefonów komórkowych
  3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
  4. Regulamin dziennika elektronicznego
  5. Procedura COVID-19

KWESTIONARIUSZE:

 

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym „0”
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
  4. Klauzula informacyjna