DOKUMENTY SZKOLNE:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego ” Hubala” w Przydworzycach – z dnia 19 grudnia 2019r.
 2. Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej w Przydworzycach – Procedury korzystania z telefonów komórkowych
 3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 4. Regulamin dziennika elektronicznego
 5. Procedura COVID-19

KWESTIONARIUSZE:

 

 1. Deklaracja-o-kontunuowaniu-wychowania-przedszkolnego
 2. Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
 3. Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego „O”
 4. Karta zapisu dziecka do klasy I
 5. Klauzula informacyjna
 6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola