Od września 2023r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przydworzycach jest pani Ewa Stopka.